Ανακοινώσεις

Take a break and read all about it

«Τα ημίμετρα αντανακλούν την ανικανότητα της κυβέρνησης Αναστασιάδη/ΔΗΣΥ να διαχειριστεί την κρίση και τα στοιχεία την αποδεικνύουν».

Τα δημοσιονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2020 καταδεικνύουν έλλειμμα της κυβέρνησης -€931 εκ. που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4.6% στο ΑΕΠ σε σύγκριση με πλεόνασμα +€385.7 εκ της αντίστοιχης περιόδου του 2019.

«Ενώνουμε δυνάμεις για να καταπολεμήσουμε τη βία και το σεξισμό κατά των γυναικών, εκσυγχρονίζοντας το νομοθετικό πλαίσιο»

Η βία κατά των γυναικών εντείνεται και αυξάνεται καθημερινά, ποσοτικά με τον αριθμό των περιστατικών αλλά παράλληλα διαφοροποιείται και διευρύνεται με καινούργιες μεθόδους και μορφές οι οποίες στο παρελθόν δεν υφίσταντο.

Δήλωση μετά το πέρας της συνεδρίας για την μεταναστευτική κρίση

Καταρχάς χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η κυβέρνηση, έστω και αργά, λαμβάνει μέτρα διαχείρισης της μεταναστευτικής κρίσης και δηλώνουμε την ικανοποίηση μας που έχει υιοθετήσει πολλές από τις προτάσεις του Δημοκρατικού Κόμματος όπως αυτές τέθηκαν με επιστολή μας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Μάρτιο του 2020.

Δηλώσεις μετά το πέρας της συνεδρίας της Κοινοβ. Επιτροπής Νομικών

Μετά το πέρας της σημερινής (17.6) συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, η Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, προέβη σε δηλώσεις σε σχέση με δυο θέματα:

«Εκφράζουμε ικανοποίηση για την υιοθέτηση από την Κυβέρνηση της πρότασης του ΔΗΚΟ για κατηγοριοποίηση των ποινών»

Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει την ικανοποίηση του για την υιοθέτηση από μέρους της Κυβέρνησης και δικής μας πρότασης για κατηγοριοποίηση των ποινών, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την σοβαρότητα του αδικήματος.

Δήλωση μετά το πέρας της συνεδρίας της Επιτροπής Νομικών της Βουλής

Η Κυβέρνηση κατέθεσε δύο κατεπείγοντα νομοσχέδια ενώπιον της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, το ένα που αφορά τον περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμο και το άλλο που αφορά τον περί Λοιμοκάθαρσης Νόμο.