Christiana Erotokritou microsite LOGO 11 Christiana
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Δήλωση μετά την συνεδρία της Επ. Οικονομικών
14 Σεπτεμβρίου 2020

Σήμερα η επιτροπή εξέτασε σε μια μακράν συνεδρία δύο θέματα. Το πρώτον ήταν ενημέρωση και συζήτηση για την πορεία της οικονομίας στην παρουσία του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Θέσαμε ως  πρώτο μας μέλημα την εξέταση της κατάστασης της κυπριακής οικονομίας όπως αυτή εξελίσσεται και σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών το δημόσιο χρέος αναμένεται να φτάσει το 120% του ΑΕΠ στο τέλος του 2020 και η ανεργία πέριξ του 9% και το δημοσιονομικό έλλειμμα πέριξ του 5% όμως σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών “το παζάρι δουλεύει”. Οι προβλέψεις επίσης για το 2021 σύμφωνα με την κυβέρνηση είναι αισιόδοξες αυτές όμως οι προβλέψεις βασίζονται σε μία εκτίμηση για ανάκαμψη της ανάπτυξης η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία της Κυβέρνησης θα κυμανθεί γύρω στο 5%.

 

Επειδή εμείς ανησυχούμε ιδιαίτερα για την πορεία της οικονομίας και δεν θέλουμε να βασιστούμε μόνο στο αισιόδοξο σενάριο, ευελπιστούμε και μακάρι το αισιόδοξο σενάριο να επιβεβαιωθεί στην πορεία των πραγμάτων, θεωρούμε όμως πρέπει να υπάρξει και σχέδιο Β και σχέδιο Γ από το κυβερνητικό επιτελείο σε περίπτωση που η η πρόβλεψη για την ισχυρή ανάκαμψη του 5% για το 2021, δεν πραγματοποιηθεί. Ακριβώς για αυτό το λόγο ζητήσαμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Σύσκεψη Αρχηγών στο προεδρικό μέγαρο τις επόμενες μέρες για να συζητήσουμε τι θα συμβεί τι μπορούμε να κάνουμε, πως μπορούμε να διαχειριστούμε τα πράγματα στην περίπτωση που δεν επαληθευτεί το αισιόδοξο σενάριο. Δεν περιοριζόμαστε και δεν μας αρκεί η εξήγηση “το παζάρι δουλεύει”.

 

Την ίδια στιγμή θέσαμε τόσο στον Υπουργό Οικονομικών όσο και στον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας την θέση και την άποψη του Δημοκρατικού Κόμματος κατά πόσον μπορεί να υπάρξει επέκταση της αναστολής των εκποιήσεων η οποία έληξε 31/8.

 

Η απάντηση που πήραμε από το κυβερνητικό επιτελείο είναι ότι δεν υφίσταται μία τέτοια νέα περίπτωση. Είναι προφανές σε εμάς τουλάχιστον ότι δεν υπάρχει διάθεση από την πλευρά του κυβερνητικού επιτελείου να γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια να επιμηκυνθεί η περίοδος της αναστολής των εκποιήσεων.

 

Το δεύτερο θέμα το οποίο εξέτασε η επιτροπή Οικονομικών είναι το θέμα των πολιτογραφήσεων. Είχαμε καλέσει και παρουσιάστηκαν στην επιτροπή και συνέβαλαν στη συζήτηση ο Υπουργός Οικονομικών, ο Έφορος Φορολογίας και ο Γενικός Ελεγκτής.

 

Εκείνο το οποίο ως Δημοκρατικό Κόμμα στοχεύουμε είναι όχι να «σκοτώσουμε» το πρόγραμμα, αλλά να «σκοτώσουμε» την κακοδιαχείριση του προγράμματος η οποία έχει εκθέσει τη χώρα μας ανεπανόρθωτα  στο εσωτερικό και στο εξωτερικό πλήττοντας την αξιοπιστία μας ως ένα σοβαρό και αξιόπιστο και ασφαλές κέντρο ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

Με λύπη μας που παρατηρήσαμε ότι το κυβερνητικό επιτελείο δεν ήταν έτοιμο να δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες για το ποιες είναι οι πιθανές οικονομικές  απώλειες που μπορεί να έχει η  Κυπριακή Δημοκρατία από την κακή διαχείριση του προγράμματος οπόταν μετά από μία μακράν συζήτηση διακόψαμε την συνεδρία με την θέση ότι θα επανέλθουμε πολύ σύντομα όταν και εφόσον το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης έχει όλα τα στοιχεία τα οποία ζήτησε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών τόσο για την πιθανή απώλεια εσόδων για κακή εφαρμογή κριτηρίων από το 2013 και μετά σε μία προσπάθεια να συμβάλουμε στην διόρθωση του λάθους και της κακής διαχείρισης για το οποίο η Βουλή βεβαίως δεν είχε καμία συμβολή.

 

Ελπίζουμε ότι από τούδε και στο εξής όλοι θα αντιληφθούμε την σοβαρότητα των πραγμάτων και ελπίζω να αντιληφθούμε όλοι ότι η δύσκολη οικονομική συγκυρία που υπάρχει σήμερα συνεπεία του κορωνοϊού, δοκιμάζει τις αντοχές ολόκληρης της κυπριακής οικονομίας  που δεν μπορεί να σηκώσει και το βάρος του πλήγματος της αξιοπιστίας του τόπου μας.

 

Άρα με μία αίσθηση ευθύνης καλούμε τους κυβερνώντες να αναλάβουν την  ευθύνη τους και εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε προς αυτή την κατεύθυνση όμως πρέπει να υπάρχει η πολιτική βούληση, όσον αφορά την οικονομία αφενός μεν να αντιληφθούμε την πραγματικότητα αφετέρου δε όσον αφορά το πρόγραμμα των πολιτογράφηση των πολιτογραφήσεων να διορθώσουν τα κακώς έχοντα για να μπορέσουμε επιτέλους να έχουμε καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα και να εισπράττουμε εύσημα αντί κατσαδιάσματα από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό.