Christiana Erotokritou microsite LOGO 11 Christiana
QUESTION-white
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ερώτηση σχετικά με εκκρεμούντα Έργα Υποδομής Στις κοινότητες Πάνω και Κάτω Δευτεράς
31 Αυγούστου 2017

«Στις κοινότητες Πάνω και Κάτω Δευτεράς εκκρεμούν για δεκαετίες ορισμένα έργα, τα οποία προκαλούν προβλήματα στους κατοίκους λόγω της μη ολοκλήρωσής τους. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα θέματα, τα οποία ταλανίζουν τις κοινότητες Πάνω και Κάτω Δευτεράς.

 

1. Περί το έτος 2010 κατακυρώθηκε προσφορά σε συγκεκριμένη εταιρεία για την ανακατασκευή της λεωφόρου Μακαρίου, της οποίας η ολοκλήρωση εκκρεμεί από το 1992. Παρά το γεγονός ότι το κοινοτικό συμβούλιο Κάτω Δευτεράς κατέβαλε ένα πολύ σημαντικό ποσό, για να ξεκινήσει το έργο, και παρά το γεγονός ότι στον κρατικό προϋπολογισμό του 2017 συμπεριλαμβάνεται το αναγκαίο ποσό (€500.000), για να προχωρήσει το έργο, η εξέλιξη του έργου παραμένει σε αδράνεια. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ισχυρίστηκε πως κρίνεται αναγκαία η επικαιροποίηση των σχεδίων της ανακατασκευής. Συναφώς, τίθενται τα εξής ερωτήματα:

 

α. Γιατί παρατηρείται τέτοια αδικαιολόγητη και υπερβολική καθυστέρηση στην εξέλιξη του έργου;

β. Σε ποιο σημείο βρίσκεται η πορεία εξέλιξης του έργου;

γ. Πότε προβλέπεται η παράδοση του έργου;

δ. Σε περίπτωση που δεν ξεκινήσει το έργο το 2017, υπάρχει πρόθεση να συμπεριληφθεί το αναγκαίο ποσό για το έργο στον κρατικό προϋπολογισμό του 2018;

 

2. Στον κυβερνητικό συνοικισμό της Χρυσοσπηλιώτισσας ο δρόμος μπροστά από το Αθλητικό Κέντρο Σάκκης κατασκευάστηκε εξαρχής λανθασμένα περί το 1982 και ως εκ τούτου υπάρχει ανάγκη διαπλάτυνσής του. Προς επίτευξη του σκοπού, ο Έπαρχος Λευκωσίας ζήτησε από το κοινοτικό συμβούλιο Κάτω Δευτεράς να εκμισθώσει σε μηνιαία βάση το εν λόγω τουρκοκυπριακό τεμάχιο προς αποφυγή της απαλλοτρίωσης. Το αίτημα απερρίφθη από το κοινοτικό συμβούλιο. Συναφώς, τίθενται τα εξής ερωτήματα:

 

α. Γιατί το κοινοτικό συμβούλιο πρέπει να αναλάβει οποιοδήποτε κόστος, αφού πρόκειται για υποχρέωση του κράτους η οποία μπορεί να αναληφθεί διά της οδού των αναπτυξιακών έργων, τη στιγμή μάλιστα που η στένωση του δρόμου οφείλεται σε αποφάσεις των κρατικών αρχών;

β. Μελετήθηκε καθόλου κατά πόσο είναι η εφικτή εξεύρεση μιας άλλης λύσης;

 

3. To δίκτυο υδροδότησης στο συνοικισμό της Χρυσοσπηλιώτισσας είναι προβληματικό. Η αντικατάσταση των σωλήνων κρίθηκε απαραίτητη προ δεκαετίας και το κράτος προέβη σε προσωρινές κατασκευές προς άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων διά του αρμόδιου τμήματος, του Τμήματος Υδάτων. Έπειτα δόθηκαν υποσχέσεις από τις δημοτικές αρχές περί προώθησης των έργων, καθώς και περί χρηματοδοτήσεων, όμως ουδεμία ενέργεια έλαβε χώρα μέχρι σήμερα. Συναφώς, τίθενται τα εξής ερωτήματα:

 

α. Γιατί η ευθύνη για αποκατάσταση των βλαβών βαραίνει τα συμβούλια, αφ’ ης στιγμής πρόκειται για κυβερνητικό συνοικισμό;

β. Γιατί δεν έγινε ποτέ σωστή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος και παρατηρείται στασιμότητα στην προώθηση των εργασιών;

γ. Πότε προβλέπεται η έναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών του έργου;

 

4. Περί τα έτη 2000-2002 αναγγέλθηκε η δημιουργία γραμμικού πάρκου στον Πεδιαίο ποταμό ως συνέχειας του πάρκου που αρχίζει από το Στρόβολο και φτάνει μέχρι το φράγμα Ταμασσού. Συναφώς, τίθενται τα εξής ερωτήματα:

 

α. Γιατί παρατηρείται στασιμότητα στην εξέλιξη του έργου;

β. Σε ποιο σημείο βρίσκεται η πορεία εξέλιξης του έργου;

γ. Πότε προβλέπεται η παράδοση του έργου;

δ. Τότε υπήρχε ενημέρωση ότι το έργο θα πραγματοποιούνταν με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα ποια είναι τα δεδομένα;»

Απάντηση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη
30 Οκτωβρίου 2017

«Διάφορα αιτήματα των Κοινοτικών Συμβουλίων Πάνω και Κάτω Δευτεράς
 

Αναφέρομαι στην ερώτηση με αριθμό Ερ. 23.06.011.02.095 η οποία απευθύνεται στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στο Υπουργείο Εσωτερικών, ως και στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα για το πρώτο θέμα που αφορά στην αναβάθμιση της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην Κάτω Δευτερά:

 

Για την αναβάθμιση των λεωφόρων Μακαρίου Γ’, Ανδρέα Ζίττη και Γρηγόρη Αυξεντίου στη Δευτερά, βάσει πολεοδομικών προτύπων, είχαν ζητηθεί προσφορές το Μάρτιο του 2010, οι οποίες βρίσκονταν στο στάδιο της κατακύρωσης εντός του 2011. Η διαδικασία υλοποίησης του έργου όμως δεν προωθήθηκε περαιτέρω και ακυρώθηκαν οι προσφορές, λόγω της επελθούσας οικονομικής κρίσης που είχε σαν επακόλουθο να τεθούν περιορισμοί στην έγκριση πιστώσεων για όλα τα νέα έργα στους προϋπολογισμούς από το 2012 και μετά.

 

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων προτίθεται να προχωρήσει σε επικαιροποίηση της μελέτης με σημερινά δεδομένα λόγω του χρόνου που έχει παρέλθει, για να καταστεί δυνατή η εκτέλεση του Έργου το συντομότερο δυνατό. Στην παρούσα φάση δεν μπορεί να καθοριστεί ακριβές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του Έργου.

 

Να σημειωθεί ότι τα υπόλοιπα θέματα δεν αφορούν το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.»

Απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη
13 Απριλίου 2018

Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

 

1. Βελτίωση της Λεωφόρου Αρχ. Μακαρίου και των Οδών Α. Ζίττη και Γρ. Αυξεντίου στην Κάτω Δευτερά.

 

Το πιο πάνω Έργο, αφορά την αναβάθμιση του κεντρικού δρόμου της κοινότητας Κάτω Δευτεράς μήκους 1.800 μέτρων. Μετά από αίτημα του Κοινοτικού Συμβουλίου το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ετοίμασε Ρυθμιστικό Σχέδιο για τη Διεύρυνση/Βελτίωση του δρόμου, ενώ τα κατασκευαστικά σχέδια και η προκήρυξη για εκτέλεση του έργου αποτελεί αρμοδιότητα του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Συναφώς αναφέρεται ότι στον Προϋπολογισμό του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για το 2018 έχουν εγκριθεί πιστώσεις ύψους €0,5 εκ.


 

2. Δρόμος που συνδέει τη Λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου στη Δευτερά με τον κυβερνητικό οικισμό Χρυσοσπηλιώτισσας και διέρχεται μπροστά από το αθλητικό κέντρο Σάκκης.

 

Ο δημόσιος δρόμος, ο οποίος διέρχεται κατά μήκος του βόρειου συνόρου του τεμαχίου εντός του οποίου έχει ανεγερθεί το αθλητικό κέντρο Σάκκη και οδηγεί στον Συνοικισμό Προσφύγων, έχει εγγεγραμμένο πλάτος 5 μέτρων. Το πλάτος αυτό, ίσως να μην ικανοποιεί τις αυξημένες ανάγκες της περιοχής και ενόψει του γεγονότος ότι, ο δρόμος αυτός αποτελούσε δευτερεύον οδικό δίκτυο με ελάχιστη χρήση κυρίως από πεζούς, κατοίκους του Συνοικισμού, η ανάγκη για τη διαπλάτυνσή του ουδέποτε τέθηκε ενώπιον της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας.

 

Το αίτημα του Κοινοτικού Συμβουλίου αφορά τα προβλήματα ασφάλειας που δημιουργούνται από τη μη κατασκευή των πεζοδρομίων μπροστά από το Αθλητικό Κέντρο “Σάκκη” στην Κάτω Δευτερά.

 

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας, έχουν μελετήσει το αίτημα του Κοινοτικού Συμβουλίου για την εφαρμογή του όρου 4 της άδειας οικοδομής, που προνοεί τη διαμόρφωση του χώρου της ρυμοτομίας και αποφασίστηκε ότι, για λόγους οδικής ασφάλειας και ομαλής κυκλοφορίας η κατασκευή των οποιωνδήποτε έργων, θα πρέπει να γίνει αφού εξασφαλιστεί ολόκληρο το πλάτος του δρόμου των 11 μ.

 

Η εξασφάλιση του πλάτους των 11 μ. μπορεί να γίνει είτε με την αξιοποίηση των τεμαχίων που βρίσκονται κατά μήκος της βόρειας πλευράς του δρόμου, στα πλαίσια χορήγησης πολεοδομικής άδειας, είτε με την προώθηση αιτήματος του Κοινοτικού Συμβουλίου για την εγγραφή του δρόμου. Εάν το Κοινοτικό Συμβούλιο προωθήσει τη διαδικασία εγγραφής του δρόμου με απαλλοτρίωση, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η σχετική έγκριση του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών ενόψει του γεγονότος ότι τα επηρεαζόμενα τεμάχια είναι τουρκοκυπριακή περιουσία.


 

3. Αντικατάσταση δικτύου υδροδότησης Συνοικισμού Χρυσοσπηλιώτισσας.

 

Το αίτημα της Κοινότητας αφορά την αντικατάσταση σωλήνων της υδατοπρομήθειας στον Συνοικισμό Χρυσοσπηλιώτισσας, οι οποίες παρουσιάζουν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία τους. Για το έργο, έχει ετοιμαστεί σχέδιο από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, συνολικής δαπάνης €205.000.
Ο Υπουργός Εσωτερικών παλαιότερα σε περιφερειακή σύσκεψη κάλεσε την Κοινότητα να καταβάλει στο ΤΑΥ ποσό ύψους €25.000 ως συνεισφορά για το έργο.


Το ΤΑΥ προγραμμάτισε έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών του εν λόγω έργου το 2017 και συγκεκριμένα έχει ήδη σχεδόν ολοκληρωθεί η Α΄ Φάση του έργου, το κόστος της οποίας προϋπολογίστηκε στο ποσό των €51.250, με κυβερνητική συνεισφορά €35.875 και κοινοτική συνεισφορά €15.375.

 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Δευτεράς κατέθεσε ήδη στο ΤΑΥ τη ζητηθείσα συνεισφορά με την επιφύλαξη ότι δεν θα κληθεί να συνεισφέρει συνολικά για ολόκληρο το έργο πέραν του ποσού των €25.000. Σημειώνεται ότι το ΤΑΥ έχει συμπεριλάβει στον Προϋπολογισμό του 2018 το ποσό των €153.750 για την ολοκλήρωση του έργου.


 

4. Γραμμικό πάρκο στον “Πεδιαίο”.

 

Το θέμα της επέκτασης του πεζόδρομου/Ποδηλατόδρομου κατά μήκος του ποταμού Πεδιαίου μέχρι το Φράγμα Ταμασσού, είναι παλαιό, αλλά λόγω προβλημάτων που προέκυψαν στην πορεία δεν κατέστη δυνατή η άμεση προώθησή του.


Έχει ήδη εκπονηθεί προμελέτη από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για το πιο πάνω έργο, αναφορικά με την Κοινότητα, το οποίο προγραμματίζεται να γίνει σε δύο φάσεις: Α΄ Φάση: από την Εκκλησία της Χρυσοσπηλιώτισσας μέχρι την ΑΗΚ στα όρια του Δήμου Λακατάμειας, μήκους 1000 μ. και Β΄ Φάση: από την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας μέχρι την εκκλησία της Χρυσοσπηλιώτισσας, μήκους 1000 μ.

 

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το οποίο αξιολογεί το έργο στην ολότητά του ως εξαιρετικής σημασίας, ενημέρωσε την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας ότι η προκαταρκτική μελέτη του Γραμμικού Πάρκου κατά μήκος του Πεδιαίου ποταμού που εμπίπτει στα όρια της Κοινότητας Κάτω Δευτεράς έχει ολοκληρωθεί, η Μελέτη όμως των κατασκευαστικών σχεδίων για το συγκεκριμένο τμήμα του έργου δεν έχει προχωρήσει, καθώς για την οργανική σύνδεση και συνέχεια του συνολικού έργου με τα υφιστάμενα κατασκευασθέντα τμήματά του στα όρια των Δήμων Λευκωσίας, Στροβόλου και μερικώς Λακατάμιας, θα πρέπει να προηγηθεί η κατασκευή του τμήματος που υπολείπεται και εμπίπτει στα όρια Λακατάμιας, η οποία και προγραμματίζεται εντός του 2018.

 

Σημειώνεται ότι, στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο των Προϋπολογισμών του 2018, 2019, 2020 το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως δεν συμπεριέλαβε οποιαδήποτε πρόνοια για το γραμμικό πάρκο που εμπίπτει στα όρια της Κάτω Δευτεράς.»

 

Απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή
28 Ιανουαρίου 2019

«Δίκτυο Υδροδότησης του Συνοικισμού Χρυσοσπηλιώτισσας στην Κάτω Δεύτερα.

 

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και αφού καταρχάς απολογηθώ για την καθυστέρηση στην απάντησή του, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

 

  1.  Στον Προϋπολογισμό του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) του 2016 είχε συμπεριληφθεί η Α΄ φάση του Έργου Σχέδιο Τοποθέτησης Υδρευτικού Δικτύου στην Κάτω Δευτερά €51.250 με ολική εκτίμηση δαπάνης €205.000, αλλά τότε δεν άρχισε το έργο λόγω της μη καταβολής της κοινοτικής συνεισφοράς από το Κοινοτικό Συμβούλιο. Εντούτοις, το ΤΑΥ είχε προτείνει την εκτέλεση του Έργου σε 2 φάσεις στους Προϋπολογισμούς 2017 (€51.250) και το 2018 (€153.750).
  2.   Στη συνέχεια το Κοινοτικό Συμβούλιο έχει καταβάλει τη συνεισφορά και το έργο ολοκληρώθηκε το 2018.
  3.   Αναφορικά με τις επιδιορθώσεις των βλαβών που προκύπτουν στις Κοινότητες την ευθύνη της λειτουργίας και συντήρησης των Υδρευτικών Δικτύων τους, έχουν τα ίδια τα Κοινοτικά Συμβούλια.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»