Christiana Erotokritou microsite LOGO 11 Christiana
QUESTION-white
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ερώτηση σχετικά με τα Αθλητικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης
22 Αυγούστου 2017

«Σημειώνεται η ύπαρξη παραπόνων όσον αφορά την αναξιοκρατική πρόσληψη εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής και/ή προπονητών στα αθλητικά σχολεία μέσης εκπαίδευσης.

 

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα παρακάτω:

 

1. Για την πορεία εφαρμογής και λειτουργίας του θεσμού των αθλητικών σχολείων.

2. Ποιο είναι το καθεστώς εργοδότησης εκπαιδευτικών και/ή προπονητών που ισχύει στα αθλητικά σχολεία;

3. Υπάρχει σχέδιο υπηρεσίας ή ειδικά κριτήρια πρόσληψης εκπαιδευτικών και/ή προπονητών προσαρμοσμένα στους σκοπούς του θεσμού;

4. Υπάρχει κάποιο σύστημα αξιολόγησης των συμβασιούχων εκπαιδευτικών και/ή προπονητών που απασχολήθηκαν σε προηγούμενες σχολικές χρονιές στα σχολεία αυτά, ώστε να διαφαίνεται κατά πόσο είναι απαραίτητη ή όχι η απασχόλησή τους εκ νέου;

5. Δίνεται το δικαίωμα στους μαθητές-αθλητές να επιλέγουν τον εκπαιδευτικό και/ή προπονητή τους στη βάση της πορείας ανέλιξής τους;

6. Ζητείται η αξιολόγηση της προπονητικής συμπεριφοράς και συμβολής εκ μέρους των μαθητών-αθλητών;»

Απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή
3 Ιανουαρίου 2018

«Αναφορικά με την ερώτηση, με αριθμό 23.06.011.02.060, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, επιθυμώ να σας ενημερώσω για τα εξής:

 

1. Η ίδρυση των Αθλητικών Σχολείων εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης (αριθμός απόφασης 62.664, ημερομηνίας 28/9/2005). Κατά τη σχολική χρονιά 2006-2007 άρχισαν τη λειτουργία τους δύο Αθλητικά Λύκεια, ένα στη Λευκωσία και ένα στη Λεμεσό.

 

Μετά τα άριστα αποτελέσματα, αθλητικά και ακαδημαϊκά, των μαθητών των Αθλητικών Λυκείων, με νέα απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου (αριθμός απόφασης 78.735, ημερομηνίας 28.4.2015) αποφασίσθηκε η επέκταση της λειτουργίας τους σε όλες τις πόλεις καθώς και στο γυμνασιακό κύκλο.


Από τη σχολική χρονιά 2016-2017 λειτουργούν πέντε Αθλητικά Λύκεια και πέντε Αθλητικά Γυμνάσια, από ένα στις πόλεις: Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Παραλίμνι.

 

Από την πρώτη ημέρα ίδρυσης των Αθλητικών Σχολείων δημιουργήθηκαν κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία των Δημόσιων Αθλητικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Σε τακτά χρονικά διαστήματα οι κανονισμοί αναπροσαρμόζονται με βάση τα νέα δεδομένα που προκύπτουν με στόχο την αναβάθμιση του θεσμού. Σήμερα οι αναβαθμισμένοι κανονισμοί που έχουν ετοιμαστεί από το Γραφείο Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού τυγχάνουν επεξεργασίας.

 

2. Το καθεστώς εργοδότησης των προπονητών στα Αθλητικά Σχολεία έχει ως εξής:

 

Α. Διορισμένοι καθηγητές Φυσικής Αγωγής στη Μέση Εκπαίδευση οι οποίοι τοποθετούνται στο Αθλητικό Σχολείο για έξι περιόδους την εβδομάδα ή

Β. Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής οι οποίοι εργοδοτούνται με το σύστημα της αγοράς υπηρεσιών.
Προτεραιότητα δίνεται στους διορισμένους καθηγητές Φυσικής Αγωγής νοουμένου ότι τηρούν τα κριτήρια. Σε διαφορετική περίπτωση, η Επιθεώρηση Φυσικής Αγωγής σε συνεργασία με τις Αθλητικές Ομοσπονδίες, επιλέγουν τους καταλληλότερους προπονητές από τον ιδιωτικό τομέα. Ακολουθεί πληρέστερη επεξήγηση στην επόμενη παράγραφο.

 

3. Η επιλογή προπονητών στα Αθλητικά Σχολεία γίνεται με βάση τα εξής κριτήρια:

 

Α. Να είναι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής.

Β. Να έχουν εμπειρία στην προπονητική του συγκειμένου αθλήματος.

Γ. Όπου είναι εφικτό, επιλέγονται οι ίδιοι προπονητές/τριες των μαθητών/τριών που έχουν στους ομίλους/σωματεία/ομάδες τους.

Δ. Οι προπονητές/τριες που προτείνονται από την αντίστοιχη ομοσπονδία.

Για τους προπονητές που εργοδοτούνται στα Αθλητικά Σχολεία υπάρχει σχέδιο υπηρεσίας με ξεκάθαρα καθήκοντα τα οποία περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο εργοδότησής τους το οποίο επισυνάπτεται (επισυναπτόμενο 1).

 

4. Όλοι οι προπονητές που εργοδοτούνται στα Αθλητικά Σχολεία αξιολογούνται από τον Επόπτη του Αθλητικού Σχολείου με βάση την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Συγκεκριμένα, ο Επόπτης του Αθλητικού Σχολείου παρακολουθεί τις προπονήσεις των αθλητικών τμημάτων και αξιολογεί τη συνέπεια, την παιδαγωγική προπονητή προς τους νεαρούς αθλητές αλλά και το προπονητικό έργο που επιτελείται. Λόγω της πολύ καλής προεργασίας που γίνεται στην επιλογή των προπονητών στα έντεκα χρόνια λειτουργίας του θεσμού είχαμε μόνο μία περίπτωση τερματισμού προπονητικής υπηρεσίας λόγω ασυνέπειας ή ανεπάρκειας από μέρους του προπονητή.

 

5. Ένας από τους στόχους της λειτουργίας των Αθλητικών Σχολείων είναι να προσφέρει στους νεαρούς ταλαντούχους αθλητές τη συνέχεια της προπονητικής δραστηριότητας. Δηλαδή να έχουν τον ίδιο προπονητή στην πρωινή προπόνηση του Αθλητικού Σχολείου και στην απογευματινή προπόνηση στον όμιλο/σωματείο/ομάδα τους.

 

Όπως αναγράφεται στο σημείο Γ΄ για τα κριτήρια πρόσληψης προπονητών:

 

“Όπου είναι εφικτό, επιλέγονται οι ίδιοι προπονητές/τριες των μαθητών/τριών που έχουν στους ομίλους/σωματεία/ομάδες τους”.

 

Γίνεται εύκολα κατανοητό βεβαίως, πως δεν είναι δυνατόν ο κάθε αθλητής να έχει τον προσωπικό του προπονητή στο Αθλητικό Σχολείο λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρει το πρόγραμμα. Η κάθε περίπτωση μελετάται ξεχωριστά.

 

6. Στο τέλος της προπονητικής χρονιάς (μέσα Μαΐου) οι μαθητές/τριες συμπληρώνουν ειδικό ερωτηματολόγιο για αξιολόγηση της λειτουργίας του Αθλητικού Σχολείου. Στο ερωτηματολόγιο συμπεριλαμβάνονται και ερωτήματα αξιολόγησης του προπονητή τους. Επισυνάπτεται αντίγραφο ερωτηματολογίου (επισυναπτόμενο 2)».
 

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.