Christiana Erotokritou microsite LOGO 11 Christiana
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Προμηνύεται δύσκολο το 2021 για την Οικονομία
13 Σεπτεμβρίου 2020

Αναλάβατε από την περασμένη Δευτέρα την Προεδρία μίας από τις σημαντικότερες Κοινοβουλευτικές Επιτροπής, αυτής των Οικονομικών και Προϋπολογισμού. Ποιοι είναι οι στόχοι σας για τους επόμενους μήνες μέχρι και την λήξη της θητείας του παρόντος Κοινοβουλίου;

 

Η έγκαιρη και παραγωγική λειτουργία της Επιτροπής Οικονομικών με ουσιαστική εξέταση των νομοσχεδίων και προϋπολογισμών, και η άσκηση πραγματικού κοινοβουλευτικού ελέγχου. 

 

Πρέπει να τονίσω ότι οι εξελίξεις στην οικονομία συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού δεν θα αφήσουν κανένα ανεπηρέαστο και άρα προτεραιότητα για την Επιτροπή θα είναι να εξετάσουμε ασκώντας πραγματικό κοινοβουλευτικό έλεγχο οποιεσδήποτε προτάσεις παρουσιάσει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των πολλών προκλήσεων που θα έχουμε μπροστά μας αλλά και να προωθήσουμε προτάσεις νόμου που θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

Απαιτείται συλλογικότητα στην προσπάθεια αυτή από όλους, κυβέρνηση και κοινοβουλευτικά κόμματα. Πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένο πλάνο και σχεδιασμός για την οικονομία ενώ ήδη φαίνεται από τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2020 ότι είμαστε εκτός των προβλέψεων. Θα είναι άμεση η ανάγκη στήριξης ενός μεγάλου φάσματος των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρών και μικρομεσαίων καθώς και των εργαζομένων μέσα σε μία δύσκολη δημοσιονομική πραγματικότητα που μας έχουν φέρει αποφάσεις και χειρισμοί των προηγουμένων ετών. 

 

Αυτή τη στιγμή όμως προέχει η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη υποστήριξη του παραγωγικού ιστού με ιδιαίτερη έμφαση στη διαφύλαξη θέσεων εργασίας. 

 

Θα βρίσκεται επίσης στην ατζέντα μας η παρακολούθηση της πορείας για άντληση των 2.7 δις ευρώ που αναλογούν στην Κύπρο από το Ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027. Για να επιτευχθεί αυτό όμως πρέπει η κυβέρνηση έγκαιρα και ορθά να υποβάλλει τους σχεδιασμούς της, καθότι υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις για να φτάσουν τα χρήματα αυτά στα κράτη-μέλη.

 

Αυτή την στιγμή βρίσκονται ενώπιον της Επιτροπής πέραν των 120 νομοθετημάτων. Πού θα δώσετε προτεραιότητα και τι θα γίνει, ειδικά, με προτάσεις νόμου οι οποίες βρίσκονται ενώπιον της Επιτροπής για πολλά χρόνια;

 

Όντως στην Επιτροπή Οικονομικών εκκρεμούν πολλά θέματα, κάποια έχουν κατατεθεί προ ετών, κάποια πρόσφατα. Πολλά από τα νομοθετήματα στα οποία αναφέρεστε είναι πλέον άνευ αντικειμένου εφόσον έχει εκλείψει ο σκοπός για τον οποίο κατατέθηκαν. 

 

Θεωρώ όμως ότι κριτήριο πρέπει να είναι ποια είναι πιο επείγοντα, ποια αγγίζουν μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων, ποια είναι ώριμα μετά από συζήτηση και ποια όντως μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Άρα ποιοτική θα είναι η προσέγγιση και όχι ποσοτική. Με αυτό το σκεπτικό θεωρώ ότι εναρμονιστικά νομοθετήματα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα και η διαβούλευση για την μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας πρέπει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί.


 

Πόσο σημαντική θεωρείτε της μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η συζήτηση των νομοσχεδίων που βρίσκονται ενώπιον της Επιτροπής;

 

Εξαιρετικά σημαντική και κορυφαίας σημασίας κατά την άποψη μου. Η συζήτηση των νομοσχεδίων άρχισε πριν από πολύ καιρό, διακόπηκε, έγιναν διαβουλεύσεις και συζητήσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων ενώ μετά προέκυψαν θέματα που αφορούν επί μέρους πτυχές των νομοσχεδίων. Έχω την άποψη ότι αφενός μεν πρέπει να υπάρχει ειλικρινής διάθεση για ουσιαστική μεταρρύθμιση αφετέρου δε πρέπει να υπάρχει ευρεία συναίνεση και όχι πολιτική αντιπαράθεση για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Σίγουρα το πακέτο νομοσχεδίων που αφορά την μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας θα βρίσκεται στις προτεραιότητες της Επιτροπής και μόλις ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις θα εξεταστεί άμεσα.

 

Πώς αξιολογείτε την πορεία της οικονομίας το 2020 και ποιες οι εκτιμήσεις σας για το 2021;

 

Έχουμε ήδη τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2020 τα οποία δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά ενώ αναμένω την ίδια εικόνα θα έχουμε και για το δεύτερο εξάμηνο. Δυστυχώς η πανδημία του κορωνοϊού βρήκε την Κύπρο σε μία δύσκολη κατάσταση όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά λόγω των χειρισμών που έτυχε το θέμα του Συνεργατισμού. Άρα η πανδημία μας βρήκε με πολύ στενά δημοσιονομικά περιθώρια, και φαίνεται ότι το έτος θα κλείσει κοντά στο όριο του 120% του δημοσίου χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ. 

 

Η ανεργία σύμφωνα με τις προβλέψεις της κυβέρνησης θα κυμανθεί γύρω στο 7% ενώ η κυπριακή οικονομία θα καταγράψει ύφεση 7% – 8%. Παραμένει δε υψηλό το επίπεδο του ιδιωτικού χρέους ενώ σύμφωνα με τις πρόσφατες προειδοποιήσεις του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε ένα νέο κύκλο ΜΕΔ. 

 

Όλα αυτά διαγράφουν ένα πολύ δύσκολο τοπίο για το 2021 και για αυτό ακριβώς το λόγο χρειάζεται να έχουμε σωστές και ακριβείς προβλέψεις και συγκεκριμένο πλάνο για την οικονομία. 

 

 

Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που παραμένουν ακόμη άλυτα στον τομέα της Οικονομίας και πώς αυτά μπορούν να επιλυθούν;

 

Το βασικό και κύριο πρόβλημα της Κυπριακής οικονομίας είναι το ψηλό ποσοστό των ΜΕΔ. Μπορεί οι τράπεζες να βελτίωσαν τους ισολογισμούς τους προχωρόντας σε πώληση πακέτων ΜΕΔ αλλά αυτά δεν διαγράφονται και δεν εξαφανίζονται από την Κυπριακή οικονομία. Έπρεπε και μπορούσε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ολιστικά από το 2013 κάτι το οποίο δυστυχώς δεν έγινε. 

 

Κορυφαίας σημασίας αυτή τη στιγμή είναι να διασφαλιστεί όσο περισσότεροι δανειολήπτες να μπορούν να συνεχίζουν να εξυπηρετούν τα δάνεια τους και άρα η διατήρηση θέσεων εργασίας είναι αδήριτη ανάγκη. 

 

Την ίδια στιγμή όση συνέπεια και υπευθυνότητα αναζητούμε από τους δανειολήπτες άλλη τόση συνέπεια και βοήθεια πρέπει να αναζητήσουμε και από το τραπεζικό σύστημα. Οπόταν οι βιώσιμες αναδιαρθρώσεις πρέπει να είναι ο κοινός στόχος. 

 

Τα θέματα δε της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας είναι κάτι που επιτέλους πρέπει να μπει στην ατζέντα όλων καθότι είναι καθοριστικά στο πως και πόσο καλά θα ανταποκριθούμε στις δύσκολες οικονομικές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.

 

Πώς αξιολογείτε την διαχείριση της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα θέματα της οικονομίας από την Κυβέρνηση;

 

Η κυβέρνηση ορθά προχώρησε σε μέτρα στήριξης των εισοδημάτων των εργαζομένων που πλήγησαν από την πανδημία όμως πιστεύω ότι απαιτείται ένας ευρύτερος σχεδιασμός με μεγαλύτερο ορίζοντα. Ο οποίος σχεδιασμός όμως πρέπει να έχει συγκεκριμένα στάδια, αυτό της άμεσης αντιμετώπισης, της σταθεροποίησης και τελικώς της ανάκαμψης. 

 

Αυτά τα τρία στάδια απαιτούν διαφορετικής φύσης μέτρα και πολιτικές. Σήμερα βρισκόμαστε ακόμα στο πρώτο στάδιο. Η λήξη των σχεδίων του Υπουργείου Εργασίας είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει την κυβέρνηση ενώ πρέπει να υπάρχει πλάνο στήριξης και διατήρησης θέσεων εργασίας σε τομείς πέραν αυτού του τουρισμού. 

 

Ένα πακέτο από κίνητρα ίσως να είναι μία επιλογή για να ενθαρρυνθούν οι εργοδότες να διατηρήσουν το ίδιο εργατικό δυναμικό. Το λιανικό εμπόριο και οι υπηρεσίες αντιμετωπίζουν και αυτοί ιδιαίτερα προβλήματα και δεν πρέπει να μείνουν εκτός σχεδιασμών. Η ενίσχυση της ρευστότητας είναι επίσης κάτι που πρέπει να απασχολήσει τους κυβερνώντες κάτι που δυστυχώς δεν επιτεύχθηκε με την απόσυρση του νομοσχεδίου για τις Κρατικές Εγγυήσεις. 

 

Πηγή: brief.com.cy

 

Συνέντευξη στον Μάριο Αδάμου