Christiana Erotokritou microsite LOGO 11 Christiana
LAW icon-01
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ

9.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να δοθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας όπως, κατά τη διαδικασία πλήρωσης μόνιμων θέσεων στη δημόσια υπηρεσία, λαμβάνει υπόψη και τα πρόσωπα που υπηρετούν ήδη με σύμβαση αορίστου χρόνου, ώστε η μακρόχρονη πείρα και οι γνώσεις που απέκτησαν τα πρόσωπα αυτά στη δημόσια υπηρεσία να αξιοποιούνται για την κάλυψη αναγκών σε μόνιμες θέσεις.

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2006

10.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου έτσι ώστε να προβλέπεται η εφαρμογή της δικαστικής διαδικασίας που εφαρμόζεται στις εκλογικές ενστάσεις που υποβάλλονται σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές και την άρση της βουλευτικής ασυλίας στις ενστάσεις που υποβάλλονται σε σχέση με τις εκλογές μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και η εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 83 του Συντάγματος για την ασυλία των βουλευτών και των ευρωβουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο περί Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007

11.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η προσθήκη νέου άρθρου στον Ποινικό Κώδικα, για τη στοιχειοθέτηση του νέου αδικήματος της πρόκλησης θανάτου λόγω οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών, ναρκωτικών ή φαρμάκων και υπέρβασης του καθορισμένου ορίου ταχύτητας, το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι δέκα χρόνια.

O περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007

12.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η επιβολή υποχρέωσης υποβολής πιστοποιητικού αιματολογικής εξέτασης για Μεσογειακή Αναιμία, σε περίπτωση που τουλάχιστο ένας εκ των προτιθέμενων να συνάψουν πολιτικό γάμο προσώπων είναι κύπριος πολίτης.

Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009

13.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η  θέσπιση νομοθετικού πλαισίου με το οποίο να ρυθμίζεται η εγγραφή και η λειτουργία μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Ο περί Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Νόμος του 2010

14.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε αγοραστή ακίνητης ιδιοκτησίας να διεκδικήσει και να εξασφαλίσει την πληρωμή σ’ αυτόν αποζημιώσεων στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η μεταβίβαση της ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομά του, για λόγους που δεν αφορούν τον ίδιο και παρά το γεγονός ότι εκδόθηκε διάταγμα ειδικής εκτέλεσης, καθώς και να παραταθεί από ένα σε τρία έτη η προθεσμία για τη μεταβίβαση από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος ειδικής εκτέλεσης.

Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2012

15.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η αύξηση των μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας από πέντε σε εφτά, ώστε να υπάρξει πιο αποτελεσματική λειτουργία της Επιτροπής ενόψει της προτεινόμενης ανάθεσης σε αυτή και των αρμοδιοτήτων διορισμού και προαγωγών του μόνιμου προσωπικού όλων των οργανισμών δημοσίου δικαίου, όπως προβλέπεται στην πρόταση νόμου «Ο περί της Διαδικασίας Διορισμού, Προαγωγής και περί Άλλων Συναφών Θεμάτων εν σχέσει προς Υπαλλήλους των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμος του 2013.» [Αρ. Φακ. 23.02.054.091-2013].

Ο περί της Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2013

16.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο Δικαστήριο να διατάξει όπως περιουσία που αποκτήθηκε ως αποτέλεσμα ποινικού αδικήματος που διαπράχθηκε από πρόσωπο που καταδικάστηκε για το αδίκημα αυτό, αποδοθεί στον κύριον αυτής ή στο πρόσωπο που έχει συμφέρον επ’ αυτής ή να δημευτεί.

 

Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2013