Την περίοδο 2002-2004 διετέλεσε μέλος της Γραμματείας της Νεολαίας του Δημοκρατικού Κόμματος.