Christiana Erotokritou microsite LOGO 11 Christiana
LAW icon-01
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ

39.

Σκοπός των προτεινόμενων τροποποιήσεων των εν λόγω νομοθεσιών, είναι η σφαιρική αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης εγκατάλειψης νεογέννητων παιδιών και η ρύθμιση όλων των σχετικών συνακόλουθων θεμάτων που αφορούν στην προστασία των παιδιών τα οποία κρίνονται να είναι σε κίνδυνο. Ειδικότερα, σκοπείται να δοθούν οι σωστές κατευθυντήριες ώστε να ενθαρρυνθούν γονείς και/ή κηδεμόνες να σώζουν τη ζωή ενός ανεπιθύμητου, από αυτούς, νεογέννητου παιδιού αντί να το παρατούν και να το εγκαταλείπουν. Η ενθάρρυνση δίνεται με την υπόσχεση ασυλίας από ποινική δίωξη και την υπόσχεση βοήθειας και παροχής της ευκαιρίας να ανακτήσουν την επιμέλεια του παιδιού εάν επιστρέψουν.

Τροποποίηση 1.του Περί Ποινικού Κώδικα Κεφ.154

2. του Περί Παίδων Νόμου Κεφ.352

3. του Περί Υιοθεσίας Νόμου του 1995 (Ν.19(Ι)/95)

40.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να ανασταλεί η καταβολή του οφειλόμενου ΦΠΑ για τη φορολογική περίοδο που λήγει την 31η Ιανουαρίου 2021, ενώ παράλληλα να παρασχεθεί η ευχέρεια καταβολής του σε τρεις ισόποσες δόσεις, καταβλητέες την 10η Απριλίου, 100 Μαΐου και 10η Ιουλίου του έτους 2021, με στόχο τη διευκόλυνση των οφειλετών οι οποίοι έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της κρατούσας πανδημίας.

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

41.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε η υποχρέωση καταβολής της έκτακτης αμυντικής εισφοράς αναφορικά με τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος που αφορά το φορολογικό έτος 2018 να παραταθεί κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 30ή Απριλίου 2021, χωρίς την επιβολή οποιονδήποτε τόκων ή/και προστίμων, με στόχο τη διευκόλυνση των οφειλετών οι οποίοι έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της κρατούσας πανδημίας.

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

42.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να καταστεί  υποχρεωτική η εισαγωγή και η υιοθέτηση κώδικα πρόληψης και αντιμετώπισης της παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία ώστε οι εργοδότες καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι νομικών προσώπων ή οργανισμών να έχουν ένα ουσιαστικό και αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια τους για την καθοριστική καθοδήγηση των ιδίων και των εργαζομένων τους με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου της παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης και την εξάλειψη ανεπίτρεπτων συμπεριφορών που αφενός πλήττουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αφετέρου διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία της οποιασδήποτε επιχείρησης ή οργανισμού. Περαιτέρω, με την πρόταση προτείνεται η αύξηση των ποινών για σχετικά αδικήματα, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει προληπτικά και κατασταλτικά στην αντιμετώπιση τέτοιων συμπεριφορών.

Ο Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

43.

Σκοπός του νόμου είναι η διευκόλυνση καταβολής των φορολογικών υποχρεώσεων υποκείμενων στον φόρο προσώπων, τα οποία έχουν πληγεί λόγω των επιπτώσεων της παρατεταμένης υγειονομικής κρίσης της πανδημίας COVID-19.

Παρέχεται η ευχέρεια στους πολίτες να ανταποκριθούν ευκολότερα στις φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις φορολογικές περιόδους που λήγουν την 29η Φεβρουαρίου, την 31η Μαρτίου και την 30ή  Απριλίου του 2020, για τις οποίες είχε ανασταλεί η υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2020.

 

Ειδικότερα, θα είναι δυνατή η καταβολή οφειλόμενου ΦΠΑ σε έξι ισόποσες δόσεις, καταβλητέες μέχρι τη 10η Νοεμβρίου του 2020 και μέχρι τη 10η Απριλίου 2021, σε χρονικό ορίζοντα έξι μηνών χωρίς την επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης ύψους δέκα τοις εκατόν (10%), νοουμένου ότι το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο υποβάλλει τη φορολογική του δήλωση εμπρόθεσμα σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2020

44.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του άρθρου 51, το οποίο προνοεί για την  επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης από τον έφορο εταιρειών σε εταιρείες για παράλειψη υποβολής εντύπων και εγγράφων, από την 1η Απριλίου 2021 στις 01 Ιουνίου 2021.

O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.