Επιτροπή ανθρωπίνων αικαιωμάτων και ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Take a break and read all about it

Η ανάγκη για δημιουργία Κέντρων Αποκατάστασης στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Κύπρου για ικανοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναγκών των ασθενών και η επανένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο.

Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και Χρίστου Ορφανίδη

Το δικαίωμα απόκτησης και διατήρησης κατοικίας υπό το φως των εξελίξεων στην οικονομία και των προβλημάτων που προκύπτουν στους λήπτες οικιστικών δανείων.

Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και Χρίστου Ορφανίδη

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015

Πρόταση νόμου των κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις,
Στέλλας Κυριακίδου και Κωστή Ευσταθίου βουλευτές εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, Νικόλα Παπαδόπουλου και Χριστιάνας Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος.