Επιτροπή Νομικών

Take a break and read all about it

Ο περί Επιβολής Ποινών για Περιφρόνηση Αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδόθηκαν με βάση το Άρθρο 146 του Συντάγματος Νόμος του 2003

Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Νικόλα Παπαδόπουλου, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ.