Τελευταία Νέα

Take a break and read all about it

Συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στo πλαίσιo της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας με αντικείμενο το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ.

Συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας με αντικείμενο το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ.

Σχετικά με την εξυγίανση της πρώην Λαϊκής Τράπεζας

Η Επιτροπή Οικονομικών εξέτασε σήμερα το θέμα της πορείας της εξυγίανσης της πρώην Λαϊκής Τράπεζας μετά από εγγραφή από το Δημοκρατικό Κόμμα στην παρουσία του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας στον οποίο απευθύναμε συγκεκριμένες ερωτήσεις.