Η δράση μου στο Συμβούλιο

Take a break and read all about it

Συμμετοχή σε συζήτηση της Συνόδου της ΚΣΣΕ με θέμα τις απειλές κατά της ελευθερίας της έκφρασης που σχετίζονται με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας

Στο πλαίσιο των εργασιών του Πρώτου Μέρους της Συνόδου 2021 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), η βουλευτής κα Χριστιάνα Ερωτοκρίτου συμμετείχε σε συζήτηση στην Ολομέλειας του Σώματος, με θέμα τις απειλές κατά της ελευθερίας της έκφρασης που σχετίζονται με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας («Big Tech»).

Democracy Hacked? How to respond?

What we are debating here today is in fact a crucial issue, one that affects the access to, level of participation in and, ultimately, the quality of our democracies, for citizens and politicians alike.

Debate: Threats to media freedom and journalists’ security in Europe

Madam President, dear colleagues, I would like to congratulate Lord George FOULKES for his comprehensive work, highlighting threats to journalists and media freedom in general. We all agree that at the heart of true democracy lies an independent and pluralistic media. Freedom of speech is one of the most fundamental values of humankind.