Ερωτήσεις Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Take a break and read all about it

Ερώτηση σχετικά με Δωρεές ψηφιακών συσκευών τύπου ταμπλέτας στα σχολεία, από το ΥΠΠΑΝ, εν καιρώ πανδημίας κορονοιού

«Κατά τον Απρίλιο του 2020 το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) δέχτηκε επανειλημμένα δωρεές μεγάλης ποσότητας ψηφιακών συσκευών τύπου ταμπλέτας, οι οποίες θα διετίθεντο στα σχολεία παγκύπρια.

Ερώτηση σχετικά με τα κριτήρια και τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στην Συμβουλευτική Επιτροπή για τους Κατηγορούμενους Χρήστες ή ουσιοεξαρτημένους

«Στον περί Θεραπείας Κατηγορούμενων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμο του 2016 [41(Ι)/2016] και συγκεκριμένα στο άρθρο 4, εδάφιο 3 αυτού προβλέπεται ότι “τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν Πρότασης του Υπουργού”.

Ερώτηση σχετικά με τις δυσμενείς διακρίσεις έναντι των αποφοίτων των ΤΕΙ της Ελλάδας, όσον αφορά την αξιολόγηση των πτυχίων τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ)

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ενώ τα πτυχία των αποφοίτων των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΤΕΙ) της Ελλάδας αξιολογούνται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), γιατί δεν προσφέρεται η δυνατότητα εκπροσώπησης των αποφοίτων των ιδρυμάτων αυτών εντός του συμβουλίου;

Ερώτηση σχετικά με εκκρεμούντα Έργα Υποδομής Στις κοινότητες Πάνω και Κάτω Δευτεράς

«Στις κοινότητες Πάνω και Κάτω Δευτεράς εκκρεμούν για δεκαετίες ορισμένα έργα, τα οποία προκαλούν προβλήματα στους κατοίκους λόγω της μη ολοκλήρωσής τους. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα θέματα, τα οποία ταλανίζουν τις κοινότητες Πάνω και Κάτω Δευτεράς:

Ερώτηση σχετικά με τη Δυσλειτουργία Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας κατά της Εμπορίας Προσώπων (ΠΣΟ)

«Έχει περιέλθει στην αντίληψή μου ότι παρατηρείται δυσλειτουργία της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας κατά της Εμπορίας Προσώπων (ΠΣΟ), η οποία έχει εγκαθιδρυθεί και πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τον περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμο του 2007 [Ν. 87(Ι)/2007].

Ειδικότερα, ενώ η εν λόγω ομάδα αποτελούνταν βάσει των προνοιών του νόμου από έντεκα υπουργεία και τέσσερις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), έχουν σημειωθεί τρεις αποχωρήσεις ΜΚΟ, οι οποίες συνοδεύτηκαν από ποικίλες αντιδράσεις.